Beter Achter Je Beeldscherm:

Bij langdurig werken met een beeldscherm is het belangrijk om dat op een gezonde manier te doen.

Als u zich bewust bent van uw eigen werkwijze en gezonde keuzes maakt in uw werkstijl, kunt u uw beeldschermwerk blijven doen met een zo klein mogelijke kans op klachten aan armen, nek of schouders. Beeldschermwerk gebeurt vaak zittend, en langdurig zitten brengt ook risico’s met zich mee. Tenslotte kan intensief werken met de computer leiden tot oog- en stressklachten, genoeg reden om te zorgen dat uw situatie in orde is! Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het gezond inrichten van hun werk met een beeldscherm heeft TNO de checklist BAS ontwikkeld.

Wat is de checklist BAS en voor wie is hij bedoeld?

Checklist BAS is een methode om te bepalen òf, en zo ja welke risico’s aanwezig zijn bij uw werk met een beeldscherm. De checklist is eenvoudig toe te passen en bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. De methode is bedoeld voor werknemers die (gemiddeld) meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm werken.

Uit de resultaten van de beoordeling wordt duidelijk of het werk risico’s op het ontstaan van gezondheidsklachten met zich meebrengt en welke persoonlijke adviezen en verbeterpunten uw risico omlaag kunnen brengen. Daarnaast worden er nog enkele algemene adviezen gegeven die voor iedereen goed zijn om nog even bij stil te staan.

De beoordeling gebeurt op individueel niveau; de invoer en resultaten gelden dus ook alleen voor uw eigen situatie. De methode is niet bedoeld voor de beoordeling van functies, afdelingen of groepen medewerkers die hetzelfde werk doen.

Voor welke situaties is checklist BAS?

De methode is geschikt voor de beoordeling van werkzaamheden achter een beeldscherm, inclusief schermen van laptops, tablets en smartphones. De beoordeling gaat over de werkzaamheden gedurende de werkdag, ongeacht of dat op kantoor of een andere locatie (bijvoorbeeld thuis) gebeurt. De checklist neemt ook de risico’s van langdurig zitten mee omdat beeldschermwerk vooral zittend gedaan wordt.

De checklist beoordeelt primair de werkgerelateerde beeldschermtijd. In privétijd komen zitten en het gebruik van beeldschermen ook veel voor. Weest u zich ervan bewust dat tijdens privé beeldschermgebruik dezelfde risico’s gelden. Het is dus ook na werktijd belangrijk af te wisselen, een goede ‘werk’plek te creëren en alert te zijn op signalen van beginnende klachten.

De checklist BAS is te vinden op de website van TNO.

 

Arbo en inrichten van een gezonde werkplek

De arbodienst adviseert werkgevers en werknemers over de inrichting van een gezonde werkplek. Bij UWV kunnen werkgevers subsidies aanvragen. Bijvoorbeeld voor een aanpassing van de werkplek, communicatiemiddelen of een aanpassing van de inrichting van het bedrijf. Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden wel bepaalde voorwaarden. Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf.

Voor aanvraag ga naar: UWV vergoedingen

 

(Bron www.arboportaal.nl, website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

 

De computerbril voor achter uw beeldscherm

Een speciale computerbril is een bril die op maat gemaakt is voor het werken achter een beeldscherm. Dé Opticien aan Huis komt deze op uw werkplek aanmeten zodat precies de afstand tussen u en het scherm bepaald kan worden. Dit geeft het beste resultaat. Peter Brück, uw opticien, kijkt meteen of uw beeldscherm goed staat zodat u nekklachten kunt voorkomen.

Tegenwoordig zijn er speciale brillenglazen voor werk binnenshuis, de zogeheten ‘indoorglazen’. Dé Opticien aan Huis werkt met verschillende leveranciers om voor u de perfecte bril te maken, helemaal afgestemd op wat u nodig hebt. Bijvoorbeeld de leverancier Hoya heeft een specifiek assortiment binnenglazen:

Exclusieve indoor brillenglazen van Hoya

Hoyalux iD WorkStyle V+ is het exclusieve indoorglas dat is afgestemd op uw individuele werk- en draagomstandigheden. Als uw werk precisie activiteiten met zich meebrengt of betekent dat u gedurende lange perioden achter de computer moet zitten, kunnen de indoor brillenglazen van HOYA u de optische ondersteuning bieden die u nodig heeft. Onbelemmerd werken, ongeacht uw beroep.

Hoya werkplek bril voor achter uw beeldscherm

Kenmerken

Hoyalux iD WorkStyle V+ indoor brillenglazen bieden helder, gedetailleerd zicht en ongeëvenaarde optische scherpte. HOYA houdt bovendien rekening met de wijze waarop u uw montuur draagt, zodat u de juiste correctie precies krijgt waar u die nodig heeft. Kies uit drie ontwerpvarianten voor optimaal maatwerk:

  • Hoyalux iD WorkStyle V+ Close: perfect voor specialistische hobby’s en beroepen die grote precisie vereisen. U profiteert van het breedste gezichtsveld dichtbij en op de middellange afstand tot één meter.
  • Hoyalux iD WorkStyle V+ Screen: de beste keuze voor werkzaamheden via het scherm en beroepen die een probleemloos en scherp diepte- en breedtezicht vereisen van dichtbij tot twee meter.
  • Hoyalux iD WorkStyle V+ Space: vooral geschikt voor activiteiten waarbij u moet scherpstellen op voorwerpen die verder van u af zijn dan het computerscherm. Biedt kristalhelder zicht dichtbij en scherp zicht tot oneindig ver.

Voor veel brildragers vormen indoor brillenglazen een goede aanvulling op hun normale bril. Vraag Dé Opticien aan Huis voor meer informatie.

(Bron: Hoya )

 

Neem contact op met Peter Brück, Dé Opticien aan Huis voor het aanmeten van uw nieuwe computerbril: 06-10473012